Vad är frystorkning?

Lyofilisering eller frystorkning är en process i vilken vatten (lösningsmedel) avlägsnas från en produkt efter att den blivit fryst och placerad under vakuum, vilket tillåter isen att direkt omvandlas från fast form (is) till gasform (ånga) utan att passera en flytande fas. Processen består av tre separata, unika och oberoende processer: frysning, primär torkning (sublimering) och sekundär torkning (desorption).

Vill du hålla dig uppdaterad kring frystorkning? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Missa inte nyheten LyoProtect® för säker frystorkning av t.ex. API.

Fördelar med frystorkning:

 • Förbättrad produktstabilitet (hållbarhet) i torr form, kan ofta även förvaras i rumstemperatur.
 • Skonsam torkning utan tillförsel av omfattande värme som kan skada produktens innehåll.
 • Snabb och enkel rekonstituering till ursprunglig form.
 • Låg fukthalt i färdigtorkad produkt (<1% möjligt).

Vanliga användningsområden:

Diagnostik, bioläkemedel, vaccin, bakteriologi, organisk kemi, analytisk kemi, livsmedel, kosttillskott, miljöstudier, arkeologi, nanoteknologi, rättsmedicin etc.

Vanligaste sätten att frystorka:

 • Torka i rundbottnade glasflaskor, filterflaskor, ampuller, etc. (utanför själva frystorken). Produkten är först infryst externt i en frys eller kylbad och därefter kopplad till frystorken via en gummiventil. Varje behållare kan löpande kopplas på och av individuellt. Tänk på att vid skalfrysning av flaskor i ett kylbad blir processen betydligt snabbare. Användning av filterflaskor kan vara en fördel om risk för krosskontamination finns, med den extra fördelen av mindre produktförlust under processen. Sådana tillbehör hittar du här.
  T ex: Alpha 1-2LDplus, Alpha 2-4LDplus eller Delta 2-24LSCplus
 • Torka i produkttallrikar, vialer eller liknande behållare på hyllor (kan vara uppvärmda) utanför iskondensorkammaren. Produkten är först infryst externt i en frys eller kylbad och sedan torkad under en akryl- eller stålkammare. Torkningsprocessen sker batch/satsvis. Tänk på att för mindre volymer i vialer/microrör kan termoblock behövas för att undvika upptining under hanteringen som sedan medför stötkokning. Sådana tillbehör hittar du här.
  T ex: Alpha 2-4LSCplus, Beta 2-8 LSCplus eller Gamma LSCplus
 • Frysning och torkning i produkttallrikar, vialer eller liknande behållare inuti iskondensorkammaren. I detta fall kan hela frystorkningsprocessen ske inuti frystorken utan ytterligare produkthantering och genom full automatisering. Denna metod är speciellt rekommenderad för dyra och/eller känsliga produkter (låg fryspunkt <25°C) som lätt kan smälta. Dock medför metoden mindre kapacitet än ovan alternativ.
  T ex: Alpha 2-4LSCplus, Gamma LSCplus eller Delta 2-24LSCplus
 • Frysning och torkning i produkttallrikar, vialer eller liknande behållare på kylda och uppvärmda hyllplan. Här kan också hela processen utföras automatiserat utan någon manuell hantering av produkter. Frysningen sker genom direktkontakt med ett nerkylt hyllplan (konduktion). Standardmetod för produktions- och pilotsystem inom produktion, processutveckling och optimering, framförallt inom läkemedels- och diagnostik branschen.
  T ex: Pilotfrystorkar eller Produktionsfrystorkar

Indunstning & frystorkning:

Kombinera en indunstnings- och frystorkningsprocess med Christs RVC+Alpha system.

Christs vakuumcentrifuger möjliggör att indunstning kan kombineras med frystorkning. Med systemet kan du antingen välja att frystorka, indunsta eller kombinera en process som börjar med indunstning och avslutas med frystorkning.

Läs mer om våra indunstare här.

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.