Vad är centrifugering?

Centrifugering är en separationsmetod där partiklar av olika storlek separeras från varandra genom att de utsätts för centrifugalkraft (g). När en lösning/suspension utsätts för en given centrifugalkraft kommer partiklar i denna att sedimentera i storleksordning från botten av behållaren och bilda en så kallad pellet (se bilden nedan). Centrifugering som separationsmetod är en av grundstenarna i modern laboratorieverksamhet och används på de flesta typer av laboratorer runt om i världen.

Vill du hålla dig uppdaterad kring våra centrifuger? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Vad är viktigt att känna till om sedimentering?

  • Sedimenteringshastigheten för en viss partikel beror på partikelns diameter och i viss mån densitet
  • En partikel kan endast sedimentera till en stabil pellet om centrifugalkraften kan överkomma dess slumpmässiga rörelse (Brownsk rörelse)
  • Lösningen/suspensionens viskositet motverkar sedimenteringshastigheten för alla partiklar
  • Partikelns densitet måste vara högre än lösningens densitet för att partikeln skall kunna sedimentera
  • Ju högre centrifugalkraft desto snabbare sedimentering

Vad är en centrifug?

Vad är centrifugering?

En centrifug, eller laboratoriecentrifug, är ett instrument som med hjälp av en elektrisk motor, elektroniskt styrsystem och olika typer av rotorer kan sätta ett objekt i rotation runt en fixerad axel och på så vis utsätta objektet (röret/behållaren) för en förutbestämd centrifugalkraft. Centrifugalkraften som uppstår beror på rotorns radie och varv per minut. Vid samma rotationshastighet ger längre radie en större centrifugalkraft.

Beroende på vilka temperaturförhållande som krävs under centrifugeringen finns det även centrifuger med eget kyl och/eller värmesystem. Eftersom användningsområdet är otroligt brett finns det många olika typer av centrifuger, rotorer och andra former av tillbehör. Kontakta oss om du är osäker på vad som passar din applikation bäst. Centrifuger brukar i allmänhet kategoriseras på följande sätt:

Mikrocentrifuger

Små bänkstående centrifuger för mikrorör (0,2-2ml), i dagligt tal ofta kallade eppendorfrör. Mikrocentrifuger använder vinkelrotorer, det innebär att en hög centrifugalkraft kan uppnås (max ca 25 000 x g). Du ser våra mikrocentrifuger här.

Bänkcentrifuger

Universella bänkstående centrifuger för en uppsjö av olika applikationer. Dessa typer av centrifuger kan använda vinkelrotorer, utsvängande rotorer, trumrotorer och andra typer av specialrotorer. Centrifugalkraften som kan uppnås beror på modell och typ av rotor. En tumregel är att vinkelrotorer uppnår högre hastighet och således centrifugalkraft än utsvängande rotorer. Fördelen med utsvängande rotorer är däremot en horisontell separation vilket resulterar i en jämt fördelad pellet i botten av behållaren/röret. För att hitta rätt kombination av centrifug och tillbehör rekommenderar vi alltid våra kunder att kontakta oss. Du ser våra bänkcentrifuger här.

Höghastighetscentrifuger

För vissa applikationer krävs väldigt hög centrifugalkraft för att separation skall kunna ske. Väldigt små partiklar/nanopartiklar eller lösningar med hög viskositet kan kräva att en höghastighetscentrifug används. Dessa kan nå en centrifugalkraft kring 70 000 x g vilket är tillräckligt för de flesta situationer men det finns undantag, se ultracentrifuger. Du ser våra höghastighetscentrifuger här.

Golvcentrifuger

När stora mängder skall centrifugeras samtidigt kan en golvcentrifug behövas. Dessa kan använda både vinkelrotorer och utsvängande rotorer. Upp till 12 liter kan centrifugeras samtidigt. Du ser våra golvcentrifuger här.

Ultracentrifug

Ultracentrifug är en relativt ovalig typ av centrifug som kräver en betydligt större investering än en vanlig laboratoriecentrifug. En ultracentrifug kan nå centrifugalkrafter över 1 000 000 x g.